Monday, December 3, 2007

काळजी करण्यासारखे काय आहे त्यात ???

आज फक्त २ गोष्टी काळजी करण्यासारख्या आहेत ......

एक म्हणजे तुमची तब्येत चांगली आहे का तुम्ही आजारी आहेत ?
जर तुमची तब्येत ठणठणीत असेल तर मग काळजी कशाची करता, मस्त जीवनाचा आनंद घ्या .......
पण जर तुमची तब्येत बरी नाही, तुम्ही आजारी आहात तर तुम्हाला २ गोष्टींची काळजी करायला हवी.....


एक तर तुम्ही बरे व्हाल का आजारपणातच मरून जाल ?
जर तुम्ही बरे होणार असाल तर काळजी करण्यासारखे काही नाही.........
पण जर तुम्ही आजारपणातच मरण्याची शक्यता असल्यास तुम्हाला काळजी करण्यासारख्या २ गोष्टी आहेत.....


त्या म्हणजे तुम्ही स्वर्गात जाल की नरकात ?
जर स्वर्गात गेलात तर त्यासारखे उत्तम काहीच नाही ........
आणि समजा चुकून नरकात गेलात [ जातालच ना ....] तर तुम्ही तुमच्या जुन्या मित्रांना भेटण्यात येवढे मग्न व्हाल की तुमच्याकडे काळजी करण्यासाठी वेळच ऊरणार नाही.........


तेव्हा काळजी सोडा आणि मस्त जीवनाचा आनंद घ्या !!!!!!!

1 comment:

रोहन चौधरी ... said...

सुरुवात मस्त केली आहेस ... रोज काहीतरी नवीन वाचावे या हेतूने नवीन-नवीन ब्लॉग शोधत असतो. कुठलाही ब्लॉग नवीनच वाचायला घेतला की त्या ब्लॉगच्या पाहिल्या पोष्टवर जाउन प्रतिक्रिया द्यायची ही आपली स्टाइल... :D

तेंव्हा अगदी जुन्या पहील्यावहिल्या पोष्टवर प्रतिक्रिया आल्याचे पाहून दचकू नका.. आता संपूर्ण वाचायचा आहे तुमचा ब्लॉग... डॉन भाई ... !!!