Wednesday, March 12, 2008

सर्व सूचना पुणेरी मराठीतून द्याव्यात अशी आमची विनंती ! धन्यवाद ...

पुणेरी माणसाला पुणेरी मराठीच समजते। म्हणून मानवीय स्रोत विभागाने (Human Resources Department) सर्व सूचना पुणेरी मराठीतून द्याव्यात अशी आमची विनंती आहे.
काही उदाहरणे देत आहोत .................

* Please do not use reception areas and lobbies for reading newspapers, chit-chatting or for having snacks ..............
रिसेप्शन हे सार्वजनिक वाचनालय नाही. कामाखेरीज तेथे बसूच नये.

* Avoid occupying meeting rooms and lobbies for personal telephone calls ..........
ह्या खोल्यांवर पैसा कामासाठी खर्च केला आहे. तुमच्या गप्पांसाठी नाही

* Restrain yourself from barging into the elevators without allowing those inside to step out first ...............
ही लिफ़्ट आहे. लोकल ट्रेन नाही . सुटली तरी चालेल .

* Please don't use the same elevator in case the same is being used by an associate along with client ...............
ग्राहक देवो भव. तुमचा पगार ह्यांच्याकडून येतो. कंपनी खिशातून काही देत नाही .

* Avoid speaking in regional languages within the office premises ..............
गावच्या गप्पा घरी.

* Please do not leave behind used tea cups or glasses in break out areas. Please deposit the same in appropriate areas. If you smoke, please ensure to extinguish cigarettes and throw the matches or cigarette buds only into ash pans provided for ...............
ही जागा तुमधे तीर्थरूप येऊन साफ़ करत नाहीत. जर तुम्ही चैतन्य काडी चा वापर करत असाल तर तिचे बूड विझवायल विसरू नका. ते कोपऱ्यातले पॅन्स शोभेचे नाहीत . गुमान बूड त्याच्यातच विझवा. ऑफ़िसचा मालक तुमचा बाप नाही .

* When in office keep the ring tone of the cell phone low or silent. Please avoid having fancy ring tones when in the office .............
शांतता राखा. हे ऑफ़िस आहे. तमाशाचा फ़ड नाही

* Please keep a check on the noise levels in the pantries ............
संयमाने आणि हळू बोला. आपले पूर्वज माकड असले तरी आपण आता माणसं आहोत.

मला आलेल्या एका विरोपातून साभार ...

1 comment:

प्रभाकर फडणीस P.K. Phadnis said...

तुमचे पुणेरी मराठीवर फारच प्रेम दिसते! तुम्हाला ते लिहिणे जमतेदेखील! तुम्ही पुणेकर कीं काय?